CÔNG TY TNHH ENGLISH THE UNIVERSE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH ENGLISH THE UNIVERSE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH ENGLISH THE UNIVERSE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH ENGLISH THE UNIVERSE

Trung tâm Anh ngữ English The Universe (ETU) được thành lập năm 2016 với hơn 70 Giáo viên nước ngoài.

Trung tâm cung cấp Giáo viên nước ngoài cho hơn 50 trường ở các khu vực khác nhau tại Việt Nam (khoảng 10,000 học sinh).