CÔNG TY TNHH ENS FOAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH ENS FOAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH ENS FOAM

Công ty TNHH ENS FOAM  hoạt động từ năm 2000 đến nay.

Chuyện hoạt động sản xuất gia công mút xốp các loại với quy mô từ 200 đến 400 công nhân sản xuất