CÔNG TY TNHH FANS COMMUNICATIONS

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH FANS COMMUNICATIONS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH FANS COMMUNICATIONS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH FANS COMMUNICATIONS

We are an energetic & passionate agency. As social media is evolving in every moment, the customer has many choices to choose, we believe that our mission is not only to be the bridge connecting brands with its own audiences, but also provide a strong communication journey that turns audiences to customers, customers to fans and fans to advocates.