Công ty TNHH Fasa PIL Logistics

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Fasa PIL Logistics chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Fasa PIL Logistics, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Fasa PIL Logistics

PIL Logistics' parent company, PIL is a global transport and logistics company with 40 years of operating history. Leading logistics provider with its headquarters in Singapore and its operation base in Shanghai. 

PIL Logistics Co., Ltd. has functions of freight transport agency services including customs clearance service, planning for cargo handling and storage, warehouse services and now for our expending activities. We are looking for self-motivated and dynamic candidates to join us now.