Công ty TNHH Fashion Garments 2

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Fashion Garments 2 chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Fashion Garments 2, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Fashion Garments 2

Fashion Garments Co., Ltd is one of the pioneering apparel exporters in Vietnam. We are a 100% foreign Investment Company established in 1994 and since then has expanded to 4 locations in Dong Nai Province with more than 6000 employees. Fashion Garments is a subsidiary of Hirdaramani Group, Sri Lanka and LollyTogs Apparel USA. We are a key company in the supply chain of Hirdaramani Group who also has more factories in India, Bangladesh and sourcing facilities in China, Hong Kong.