Công Ty TNHH Felson Media chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Felson Media, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH Felson Media

Là một trong những Broker hàng đầu tại VN về lĩnh vực CFD.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả