Công ty TNHH FGG chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH FGG, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH FGG

Công ty TNHH FGG là công ty chuyên kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện. Hiện tại công ty đang mở rộng thị trường và cần nhân viên có năng lực để đóng góp vào sự phát triển cho công ty.