Công ty TNHH Flower Store Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Flower Store Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Flower Store Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Flower Store Việt Nam

Since his launch in 2019, Flower Store Viet Nam Co., Ltd has been among the top flowers and gifts e-commerce in Vietnam. 

Our mission is to provide the most affordable flower delivery service in all the countries we operate, offering free same-day delivery and conveniently pay via “cash on delivery” or “cash pick-up”.

Our vision is to be the largest online store in South East Asia, being your top of mind brand when the matter comes to “gifting”, whether is Christmas, Tet, birthdays or any else occasion.


Công ty TNHH Flower Store Việt Nam Tuyển dụng