Công ty TNHH FWD Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH FWD Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH FWD Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH FWD Việt Nam

FWD tại Việt Nam – một thị trường đầy tiềm năng, FWD Việt Nam tập trung phát triển các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực tế của khách hàng, bao gồm: bảo hiểm nhân thọ, tai nạn cá nhân, bệnh hiểm nghèo và các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe khác. FWD được đánh giá là “làn gió mới” của thị trường bảo hiểm Việt Nam với việc dẫn đầu trong cuộc cách mạng marketing và việc ứng dụng công nghệ số vào việc thay đổi nhận thức của người dân về bảo hiểm.