Công ty TNHH Game Media Asian

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Game Media Asian chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Game Media Asian, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Game Media Asian

- The Game Media Asia network is an exciting collection of websites across Asia that reach and engage gamers with a variety of interests from general gaming news, eSports, guides, and streamers.

- Compelling and timely articles and multimedia content created by gamers, for gamers, and localized for each market.

- Game Media Asia strives to resonate locally but identify and discover those themes and trends that transcend a local market and can elevate and expand to the region.

Công ty TNHH Game Media Asian Tuyển dụng