Công ty TNHH GGS Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH GGS Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH GGS Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH GGS Việt Nam

Công ty TNHH GGS Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Quy mô 1000 nhân viên. Lĩnh vực hoạt động sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Do nhu cầu mở rộng sản xuất công ty cần tuyển thêm các vị trí như nhân viên văn phòng, quản lý sản xuất, công nhân sản xuất