CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẠT ĐẬU ĐỎ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẠT ĐẬU ĐỎ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẠT ĐẬU ĐỎ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẠT ĐẬU ĐỎ

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Hạt Đậu Đỏ (Red Bean) được thành lập từ tháng 03/2017, là một công ty CNTT chuyên ngành trong việc phát triển các ứng dụng, hệ thống mới góp phần hỗ trợ và giúp đỡ cho cuộc sống của mọi người trở nên tiện lợi và bảo đảm hơn.