Công ty TNHH Giải Pháp Di Động Ứng Dụng Lốc Xoáy

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Giải Pháp Di Động Ứng Dụng Lốc Xoáy chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Giải Pháp Di Động Ứng Dụng Lốc Xoáy, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Giải Pháp Di Động Ứng Dụng Lốc Xoáy

Apps Cyclone Private Limited is a technology company that has been established since March 2013. We are a fast growing technology company specializing in custom mobile and web applications, CRM and Loyalty software and iBeacon solutions for iOS, Android and all major platforms. By also providing mobility consultation, services and enterprise solutions to our clients, Apps Cyclone is leading the way businesses leverages on technology to interact with people, customers, partners and even machines. We pride ourselves in Research & Development - to ensure we provide cutting edge competitive advantages for our clients.