CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHANH VÀ HIỆU QUẢ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHANH VÀ HIỆU QUẢ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHANH VÀ HIỆU QUẢ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHANH VÀ HIỆU QUẢ

Công ty TNHH Giải pháp Nhanh và Hiệu Quả (FES) là công ty chuyên sâu phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm quản trị, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh. 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHANH VÀ HIỆU QUẢ Tuyển dụng