CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NPRO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NPRO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NPRO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NPRO

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Hoạt động hậu kỳ

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Quảng cáo

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác