Công ty TNHH Giày Myn chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Giày Myn, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Giày Myn Tuyển dụng

Nhân Viên Marketing

03/06/2021
Đà Nẵng
Toàn thời gian

Nhân Viên Sale Online

31/05/2021
Đà Nẵng
Toàn thời gian