CÔNG TY TNHH GLEADS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH GLEADS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH GLEADS

-We are a Vietnam-based company providing outsourcing services over certain operating aspects of startups and small to medium companies. Our headquarter located in Vietnam with representative offices in Hong Kong and Singapore.

-Our outsourcing areas include web design and development, accounting and auditing, performance optimization based on business data analytics, and intergrated digital marketing solutions.

CÔNG TY TNHH GLEADS Tuyển dụng

Backend Developer

28/11/2020
Hồ Chí Minh, Quận 7, Nhà Bè
Toàn thời gian

International Accountant

28/11/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian