CÔNG TY TNHH HAGIBIS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH HAGIBIS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH HAGIBIS

Hagibis Co., Ltd. strives to be the leader that brings the highest benefits to customers with the following business segments:

- Financial investment;

- Web design;

- Financial consulting and training.

With the slogan "We are not the biggest but we are the best" will bring peace of mind when customers use our services.