Công Ty TNHH HAKieu Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty TNHH HAKieu Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH HAKieu Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH HAKieu Việt Nam

HAKIEU Vietnam Co. Ltd was established on March 13, 2017- is one of the first company in Vietnam specializing in the design mechanical engineering, civil and specialized construction. Now, HAKIEU has a lot of experiences, has been implementing projects for companies in Europe according to international quality standards

By the own strengths, HAKIEU Vietnam Co., Ltd is constantly improving the quality, striving to bring the best products and services to satisfy all customers

We appreciate to your sharing experiences, co-operation with customers for mutual development sustainably and have benefit together

Công Ty TNHH HAKieu Việt Nam Tuyển dụng

Kỹ Sư Thiết Kế Tàu Thủy

03/07/2021
Hồ Chí Minh, Tân Bình
Toàn thời gian