Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam

Global software, offshore development and IT company.

ABOUT NASHTECH

As a brand of Harvey Nash Group, NashTech has committed to deliver the very best talents, IT solutions and Business Process Services to our international clients in the UK, Europe, Asia Pacific & the US.

We have over 1,600 software engineers through our development centers in Ho Chi Minh City and Ha Noi, pursuing the highest levels of integrity and quality in providing a unique portfolio of services including:

Software Development

Business Process Services (BPS)

IT Infrastructure & Maintenance

Communications Technology R&D

Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam Tuyển dụng

Claim Administrator (English)

17/07/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Administrator (English)

01/07/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Engineer Mechanical - Ii

27/06/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Claim Administrator (Chinese)

20/06/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian