Công ty TNHH Hera Dana chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Hera Dana, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Hera Dana

HERA hiểu rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, vì vậy sứ mệnh và cam kết của chúng tôi là cung cấp một nguồn nước tinh khiết nhất. Sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng là nguồn động lực phát triển bền vững và lâu dài của HERA.