CÔNG TY TNHH HI - TEX chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH HI - TEX, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH HI - TEX

Công ty TNHH Hi - Tex 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc tập đoàn TA Hàn Quốc.Thành lập năm 2016 với quy mô trên 1500 công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu.