CỒNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CỒNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CỒNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CỒNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN

Công ty TNHH Hoàng Bảo Nguyên ra đời vào tháng 04 năm 2011, là một đơn vị được các Bệnh Viện và Cơ Sở Y tế lựa chọn để đồng hành phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân với tất cả Tâm Ý và Sứ Mệnh.