CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH

Thành lập ngày 24-7-2006

Sử dụng 100% vốn VN

Tiêu Chí hoạt động Người Việt Nam Dùng Hàng Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh cafe, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe...