CÔNG TY TNHH HOOSIERS LIVING SERVICE VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH HOOSIERS LIVING SERVICE VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH HOOSIERS LIVING SERVICE VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH HOOSIERS LIVING SERVICE VIỆT NAM

- Công ty 100% vốn Nhật Bản- Hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan