Công ty TNHH HR1 Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH HR1 Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH HR1 Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH HR1 Việt Nam

HR1Vietnam – formerly Human Resource Services of HR1, which operated throughout Vietnam.

This business has been a market leader in its sector for many years and HR1Vietnam was proud of the position it had achieved and its ability to provide outstanding services to clients.

The Human Resource Services team enthusiastically grasped the challenge of taking on the ownership and development of this service in the Vietnamese market.

Our recruiters combine their in depth understanding of their industries; with the knowledge of who is who in almost any discipline in order to jump start the search for your firm's next impact player or an entire division.