CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM

Hyundai Kefico Vietnam is a 100% foreign invested company and an affiliate of Hyundai Motor Company Group, Korea who is global top class of car manufacturer and maker of automotive parts worldwide.

Hyundai KEFICO especially does its utmost to developing core and advanced technologies, and to localizing EMS on the basis of 25-year manufacturing engineering know-how. With perfect quality, best technology, continuous innovation, Hyundai KEFICO will give the best satisfaction to customers, the best value to shareholders, the best pride to employees.

CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM Tuyển dụng

Security Management Manager

18/12/2020
Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương
Toàn thời gian

Production Planning Staff

18/12/2020
Hải Dương
Toàn thời gian
ERP

Purchase Group Leader

29/11/2020
Hải Dương
Toàn thời gian