Công ty TNHH I-Glocal chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH I-Glocal, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH I-Glocal

I-Glocal Vietnam is a member of I-Glocal Group with operation field is providing consulting service in investment, labor, consulting service in accounting and tax. With over 10 years operating, we has offices at Japanese, Cambodia, Ho Chi Minh – Vietnam and Hanoi – Vietnam. We provide the professional consulting service for Japanese Companies. Up to now, we are proud that we have the largest amount of Japanese clients in North of Vietnam. With the purpose is providing the best service for client, we are more and more expanding and growing. For more understanding about us, access our website www.i-glocal.com/vn/.