Công ty TNHH IDEALAND chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH IDEALAND, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH IDEALAND

Công ty TNHH Idealand được thành lập bởi một Việt kiều sinh ra tại Châu Âu và học tập tại Mỹ với tư duy của một công dân oàn cầu. IEC hợp tác chặt chẽ với nhà xuất bản National Geographic để mang đến cho học viên những chủ đề mang tính toàn cầu như : môi trường, giao tiếp liên văn hóa, truyền thông hay công nghệ.