Công ty TNHH Iljin Diamond Vina

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Iljin Diamond Vina chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Iljin Diamond Vina, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Iljin Diamond Vina

Global leader of Superhard Abrasive Material Industry

Công ty TNHH Iljin Diamond Vina Tuyển dụng

HR/Ga Officer

28/05/2021
Hà Nam
Toàn thời gian