công ty TNHH iMarket Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

công ty TNHH iMarket Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của công ty TNHH iMarket Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu công ty TNHH iMarket Việt Nam

iMarketVietnam is a member of iMarketKorea with the head office in Hanoi. iMarketKorea provides procurement services and MRO goods. iMarket Korea is Korea's leading business to business e-procurement service provider. The company manages over one million products Asia, and Europe. Charter capital: 1,000,000 USD