Công ty TNHH Infoplus chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Infoplus, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Infoplus

We are infoplus.

A financial API specialist company that supports automated financial services.

Based on Vietnam's first automatic financial system,

We provide an automated banking service to connect with companies and individuals.

We are creating financial innovation in Vietnam's digital economy

through specialized financial IT technology.

Công ty TNHH Infoplus Tuyển dụng