CÔNG TY TNHH INTERGRAFAC VINA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH INTERGRAFAC VINA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH INTERGRAFAC VINA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH INTERGRAFAC VINA

Intergrafac Vina (ESTABLISHED 1 April 2008(KOR), 14 Dec 2015(VN)) provides quality service with efficiency by building up know-how and experts from all areas. 

After all, we can be a successful business partner.

All staffs from Intergrafac share following the professional spirit:

- Leadership that moves the mind

- Organization that values the best brains

- Creativeness that takes the lead

- Activeness that makes the efficient design