Công ty TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH INTERSPACE VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH INTERSPACE VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Interspace Vietnam Co., Ltd is operating ACCESSTRADE for Vietnam market. ACCESSTRADE is the leading CPA Affiliate Platforms in Southeast Asia, originated in Japan since 2001.

Since 2012, Interspace Co., Ltd has been expanding to China, Indonesia and Thailand. Lately, the company expanded to Vietnam, forming Interspace Vietnam Co., Ltd a partnership with MOG Vietnam the local leading company in affiliate marking with more than 100,000 online publishers.

Interspace Group has more than 500 employees throughout the world and Interspace Co., Ltd was listed in the Mothers section of Tokyo Stock Exchange in 2006