Công ty TNHH ISU EXABOARD VIETNAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH ISU EXABOARD VIETNAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH ISU EXABOARD VIETNAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH ISU EXABOARD VIETNAM

Công ty TNHH ISU EXABOARD VIETNAM là công ty 100% vốn đầu tư của nước ngoài
Công ty chuyên sản xuất PCB, FPCB