Công Ty TNHH ITCGROUP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH ITCGROUP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH ITCGROUP

We are ITC Group, a software development company headquartered in Ho Chi Minh city. Our offshore engineering teams have delivered a wide range of technology stacks to partners across the business domain. As the unstoppable changes requiring the diversity and adaptability in the software industry, we have provided our Innovative solutions, modern Technologies and mature process Consulting that bring sustainable growth and consecutive success for the clients business and ours in return.

Công Ty TNHH ITCGROUP Tuyển dụng

Marketing Intern

19/04/2021
Hồ Chí Minh, Tân Phú
Thực tập

Software Tester Intern

16/02/2021
Hồ Chí Minh
Thực tập

Business Analyst Intern

24/01/2021
Hồ Chí Minh, Tân Phú
Thực tập