Công ty tnhh KABe chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty tnhh KABe, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty tnhh KABe

Công ty hoạt động trong một số lĩnh vực sau như Gaphic design , web design  ,climbing  

Graphic design bao gồm các dịch vụ :

     Design banner,logo brochure , tờ rơi , menu , và một số sản phẩm tương tự khác