Công ty TNHH Kawasaki Heat Metal Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Kawasaki Heat Metal Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Kawasaki Heat Metal Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Kawasaki Heat Metal Việt Nam

Công ty TNHH Kawasaki Heat Metal Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, được thành lập ngày 15 tháng 02 năm 2011 chuyên về xử lý nhiệt kim loại.