Công ty TNHH KB FOOD- KING BREAD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH KB FOOD- KING BREAD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH KB FOOD- KING BREAD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH KB FOOD- KING BREAD

Công ty TNHH KB FOOD

Hệ thống:

- Nhà hàng Bánh cuốn Phú Lê

- King Bread - Vua bánh mì kẹp