Công ty TNHH Khang Thịnh Real

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Khang Thịnh Real chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Khang Thịnh Real, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Khang Thịnh Real

Công ty TNHH Khang Thịnh Real hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.