Công ty TNHH khí công nghiệp Global

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH khí công nghiệp Global chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH khí công nghiệp Global, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH khí công nghiệp Global

- Bán buôn, bán lẻ các loại khí công nghiệp oxy, argon, CO2, Ni tơ, Heli, Hydro, C2H2.

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.