CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG

Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường với tên giao dịch Pbr Co., Ltd, tên quốc tế Paradise Bay Resort Company Limited, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG Tuyển dụng