Công ty TNHH Kiểm Toán CIMEICO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Kiểm Toán CIMEICO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Kiểm Toán CIMEICO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Kiểm Toán CIMEICO

Công ty TNHH Kiểm Toán Cimeico là công ty kiểm toán chuyên nghiệp, hợp pháp hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn quản, thẩm định giá.... ở Việt Nam. qua 15 năm hoạt động, Công ty Kiểm toán CIMEICO đã và đang thực hiện kiểm toán, tư vấn và thẩm định giá cho rất nhiều doanh nghiệp trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.

Công ty Kiểm toán CIMEICO có tổng số nhân viện hiện tại là gần 50 người có trình độ Đại học và trên đại học.... hiệm công ty có 06 người được bộ tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên, có 05 người có chứng chỉ thậm định viên về giá, 10 kỹ sư xây dựng, các nhân viên chủ chốt đều có kinh nghiệm 10 đến 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán, kiểm toán quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn hành và thẩm định giá trị tài sản.