Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh FAC Hà Nội

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh FAC Hà Nội chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh FAC Hà Nội, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh FAC Hà Nội

Công ty TNHH Kiểm toán FAC – chuyên cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế uy tín chất lượng, là Công ty được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và đủ điều kiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Hiện tại, FAC có 4 Văn phòng đặt tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Công ty FAC cung cấp dịch vụ kế toán, thẩm định giá và tư vấn cho khách hàng trong và ngoài nước hàng năm ở mọi loại hình doanh nghiệp.