Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV) là công ty tư vấn chuyên ngành lĩnh vực kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn tài chính kế toán. Các sáng lập viên là những kiểm toán viên, thẩm định viên có uy tín trong hoạt động kiểm toán độc lập, thẩm định giá ở Việt Nam.