CÔNG TY TNHH KOTHECO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH KOTHECO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH KOTHECO

Công ty xây dựng 100% vốn đầu tư Hàn Quốc.

Các lĩnh vực:

- thi công hệ thống HVAC

- thi công hệ thống điều hòa không khí

- dịch vệ vệ sinh đường ống hút mùi