Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về Công ty TNHH K&V

5.0
100%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH K&V và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
27/07/2018
"Công ty TNHH K&V"
Điểm trung bình
5

Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
Chế độ tốt
Điều tôi không hài lòng
Bãi đỗ xe còn chật
5
5
5
5
5

335 Cầu Giấy Hà Nội