Công ty TNHH Ký Ức Miền Tây

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Ký Ức Miền Tây chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Ký Ức Miền Tây, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Ký Ức Miền Tây

Công ty KÝ ỨC MIỀN TÂY do 1 thành viên có kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực kinh doanh & phát triển nhân sự thành lập. Công ty nhận được giấy phép hoạt động từ ngày 20 tháng 8 năm 2017 .

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty:

Dịch vụ tư vấn bán hàng

Sản xuất phần mềm/ web


Công ty TNHH Ký Ức Miền Tây Tuyển dụng