Công ty TNHH LawNet chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH LawNet, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH LawNet

LawNet sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...” và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;

LawNet giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…” thông qua cung ứng sản phẩm /dịch vụ:

1/ Truyền thông ngành luật,

2/ Cộng đồng ngành luật,

3/ Hỗ trợ pháp lý khởi nghiệp,

4/ Nội dung số ngành luật,

5/ Nhân lực ngành luật;

Xem thêm: https://thukyluat.vn/gioi-thieu

Công ty TNHH LawNet Tuyển dụng