Công ty TNHH Leow Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Leow Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Leow Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Leow Việt Nam

Công ty TNHH Leow Việt Nam - 100% vốn Hồng Kông, chuyên gia công và sản xuất vỏ xúc xích. Môi trường làm việc năng động, lương thưởng theo năng lực.